Lorem ipsum
Class aptent taciti sociosqu ad litora
Головна » Файли » МО вчителів » МО вчителів математики

Аналіз роботи МО вчителів математики, фізики та інформатики за 2016 -2017 н.р.
15.12.2017, 11:00

Аналіз роботи МО вчителів математики, фізики та інформатики за 2016 -2017 н.р.

 

      У минулому навчальному році педагоги, члени методичного об'єднання вчителів математики, фізики та інформатики  працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах.

      Діяльність методичного об'єднання вчителів математики була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",  Концепції профільного навчання, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення математики, фізики, інформатики та астрономії   у 2016 - 2017 навчальному році, виконання державних програм викладання математики,  фізики, інформатики та астрономії   створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу. 

      Кадровий потенціал школи характеризується високим професійним рівнем учителів математики, фізики та інформатики. До складу методичного об’єднання  входило 8 вчителів: Килюшик П.Р.,Цибульська Г.Т., Усик Л.Г., Гудкова В.С., Вознюк Г.І., Вознюк І.В., Ришко О.П.. Килюшик П.Р., Бабік В.С.. Цибульська Г.Т.,Усик Л.Г., Гудкова В.С., Вознюк І.В.,  Вознюк Г.І – вчителі вищої категорії, Ришко О.П. - вчитель першої категорії, Бабік В.С.- спеціаліст.

 Стаж роботи:  Килюшик П.Р. - 37 років, Цибульська Г.Т. – 50 років, Усик Л.Г.– 29 років, Гудкова  В.С.– 24 роки, Вознюк Г.І.– 26 років, Вознюк І.В. – 24 роки, Ришко О.П. – 9 років, Бабік В.С.- 1 рік.  Це люди з доброю теоретичною і методичною базою,   спроможні вести за собою учнівський колектив,  не байдужі до колег, дітей, своєї справи.

      Відповідно до мети школи та мети методичного об’єднання у  2016 – 2017 н. р. було окреслено таке коло завдань:

 збільшення професійної кваліфікації вчителів через відвідування семінарів, курсів підвищення кваліфікації;

 зацікавлення учнів до пізнавальної діяльності шляхом застосування  комп’ютерних технологій;

 розвиток інтелектуальних здібностей учнів та інтерес до математичних дисциплін;

 обмін  досвідом роботи, самоосвіта;

 проведення діагностики та мониторінгу за предметами.

       Приділяється постійна увага до навчання школярів загальним розумовим діям: аналіз і синтез, порівняння, абстракція, узагальнення. Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік  підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку ефективних форм і методів роботи з дітьми.

      За минулий навчальний рік курсову підготовку пройшли Вознюк Г.І. та Усик Л.Г. а атестацію - Вознюк Г.І. та Ришко О.П.. Вознюк Галина Іванівна та Ришко Ольга Петрівна пройшли чергову педагогічну атестацію за результатами якої Галина Іванівна отримала вищу кваліфікаційну категорію, а Ользі Петрівні встановлено І-шу кваліфікаційну категорію. За атестаційний період педагоги провели по 4 відкритих уроки і 2 позакласних заходи з алгебри, геометрії та фізики. Ці відкриті уроки і заходи відвідали члени атестаційної комісї та вчителі закладу. Присутніми було відмічено належний рівень відвіданих заходів.

         У процесі роботи виправдали себе такі форми як  індивідуальна та групова робота із обдарованими  учнями, із слабовстигаючими учнями, корекція знань учнів, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.

      Треба відмітити, що адаптаційний період у 5-их класах пройшов краще, ніж у попередньому році.

     У кінці навчального року в школі було проведено Державну підсумкову атестацію з математики учнів 9-х та математики і фізики учнів 11 класу. Учні під час виконання завдань показали переважно  середній та достатній рівень навчальних досягнень. Перевірка знань учнів свідчить про поліпшення результативності навчання порівняно з попередніми роками.

            У школі приділяється увага роботі з обдарованими дітьми.  Учні приймали участь у І та ІІ турах Всеукраїнської олімпіади з математики, фізики та інформатики .Учень 11 класу,  Мельничук Владислав, зайняв ІІІ місце у районній олімпіаді з фізики (вчитель – Ришко О.П.), з інформаційних технологій учень 9 – А классу Шепеть Володимир зайняв ІІІ місце (вчитель – Вознюк І.В.).

        З позакласної роботи було проведено тиждень математики, фізики та інформатики.  Усі вчителі прийняли активну участь у його  підготовці та проведенні.

        Також учні 2 - 11-х класів  брали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», учні 7 – 11 класів брали участь у фізичному конкурсі «Левеня», учні 5 – 11 класів брали участь у інформатичному конкурсі «Бобер».

 

Учні нашої школи ( в т ому числі учні початкової школи) взяли участь у Міжнародному конкурсі комп’ютерної грамотності «Бобер».

 

Результативність участі:

Результат

Кількість

1

Відмінний

 

2

Добрий

 

3

Учасник

 

 

22 учнів школи взяли участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»

Результат

Кількість

1

Відмінний

3

2

Добрий

5

3

Учасник

14

 

22 учні (з них 3 учнів початкової школи) взяли участь в Міжнародному математичному конкурсі « Кенгуру»

 

Результат

Кількість

1

Відмінний

2

2

Добрий

8

3

Учасник

12

 

        Вивчення стану викладання математики адміністрацією закладу показало, що викладання предмета проводиться на середньому рівні. З інноваційними елементами викладання ознайомились на відкритих уроках вчителя _Вознюк Г.І.. Окрім цього були відвідані уроки усіх вчителів математики та проведені контрольні роботи.

            Як показала практика, активні форми роботи з вчителями-предметниками створюють позитивну мотивацію вчителів до творчості.

      Разом з тим типовими недоліками викладання математики адміністрація закладу вважає:

малоефективний контроль за засвоєнням знань учнями,

відсутня мотивація проведення уроків;

навіть епізодичне використання тільки фронтального та індивідуального опитування, одноманітність знижує інтерес до предмету, не дозволяє отримати повну інформацію про рівень знань учнів;

перевантаження уроку репродуктивними методами навчання (відмова від стереотипів традиційного викладання потребує від педагогів значних творчих зусиль і перебудови стилю особистої педагогічної діяльності, особливо це стосується вчителів зі стажем роботи більше 30 років);

недостатнє використання методик сучасних технологій, вивчення і впровадження провідних ідей передового педагогічного досвіду;

епізодичне застосування комп’ютерних технологій при викладанні навчального предмету.

 

 

           Результати роботи протягом 2016 -2017 н.р. свідчать, що вчителі Полицької ЗОШ І – ІІІ ступенів забезпечують  реалізацію програмних вимог:

 формування в учнів математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями та методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності;

 інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити виводи за аналогією, діставати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо;

 опанування учнями системи математичних знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, а також необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

        Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків: 

  • недостатня  диференційованість підходу до оцінювання рівня навчальних досягнень школярів;
  • переважання  репродуктивних методів навчання;
  • недостатнє застосування ТЗН та проведення уроків з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що впливає на насиченість уроку матеріалом і раціональне використання його часу;

- при здійсненні записів домашнього завдання в класних журналах не здійснюється диференціація або вона є недостатньою.                                                     - недостатньо уваги приділяється мотивації навчання, раціональному використанню навчального часу, здійсненню диференційованого підходу;   -  малоефективним лишається контроль за засвоєннями знань учнями, повільно проводиться робота щодо усвідомлення вчителями і учнями критеріїв оцінювання навчальних досягнень;                                                     - актуальним лишається питання використання нових технологій навчання; - недостатній рівень  впровадження ІКТ на уроках математики, фізики;        - низький рівень навичок самоконтролю учнів;                                                 - низький рівень роботи з обдарованими дітьми;                                                     - відсутність учасників МАН.

 

           

             Методичне об’єднання в 2017 - 2018 навчальному році працюватиме над вирішенням таких завдань:

  • моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів з математики, фізики та інформатики  ;
  • виявлення та  розвиток обдарованих дітей з математики, фізики та інформатики  ;
  • компетентнісний підхід ;
  • мотивація навчання;
  • формування здоров’язбережувальної компетентності учнів шляхом упровадження інноваційних технологій;
  • впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність вчителів;
  • приділяти увагу вивченню наскрізних змістових ліній на всіх предметах.
Категорія: МО вчителів математики | Додав: Галочка
Переглядів: 300 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar