Lorem ipsum
Class aptent taciti sociosqu ad litora
Головна » Файли » МО вчителів » МО вчителів математики

Положення про методичне об’єднання вчителів математики,фізики та інформатики
15.12.2017, 11:03

Положення

 

про методичне об’єднання

вчителів математики,фізики та інформатики

 

1. Загальні положення

1.Методичне об’єднання математики,фізики та інформатики-це структурний підрозділ методичної служби школи, який координує науково-методичну та організаційну роботу, створений за наявності в школі більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів - математики, фізики та інформатики, які вдосконалюють свою методичну і професійну майстерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.

2. Завдання МО вчителів математики,фізики та інформатики

В роботі МО вчителі вирішують наступні завдання:

2.1.вивчення нормативно - інформаційної документації і методичних листів з питань освіти

2.2.вибір курсів варіативної складової навчального плану;

2.3.експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторських програм і методик;

2.4.затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю, атестаційного матеріалу для випускних класів;

2.5.ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;

2.6.робота з учнями по дотриманню норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я;

2.7.взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;

2.8.організація відкритих уроків з певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;

2.9.вивчення передового педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;

2.10.вироблення єдиних підходів до оцінки результатів засвоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів по предмету;

2.11.розробка системи оцінювання навчальних досягнень учнів (тематична, семестрова, залікова і т.п.);

2.12.ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;

2.13.звіти про професійну самоосвіту вчителів; робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;

2.14.організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету;

 

2.15.формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактичних засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у

2.16.відповідність з сучасними вимогами до навчального кабінету,оснащення уроку.

3. Функції МО вчителів математики,фізики та інформатики

3.1. Робота МО організовується на основі плану роботи школи,рекомендацій райметодкабінету, методичної ради школи, теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів професійної самоосвіти вчителів.

 

 

3.2. МО здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги вирішення завдань, викладених в розділі 2.

3.3. МО організовує семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.

3.4. Одним з функціональних обов'язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

 

4. Права МО вчителів математики,фізики та інформатики

4.1.МО має право рекомендувати адміністрації розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, визначати розмір оплати за завідування окремих навчальних кабінетів, розподіляти методичну роботу між членами МО.

4.2.МО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності достатніх засобів та умов навчання.

4.3.МО звертається до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.
4.4.МО висовує пропозиції щодо поліпшення організації НВП вшколі.
4.5. МО вносить пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.


5. Обов'язки вчителів методоб’єднання математики,фізики та інформатики

Кожен педагог - член МО - зобов'язаний:

5.1.брати участь в роботі МО, мати власну програму професійної самоосвіти;

5.2.брати участь в засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;

 

5.3.брати активну участь в розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;

5.4.знати тенденції розвитку методики викладання предмету, закон України "Про освіту", нормативні документи, методичні вимоги до категорій оцінювання; володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

 

6. Організація діяльності МО вчителів математики,фізики та інформатики

6.1.Члени МО обирають голову. План роботи МО затверджує методична рада школи.

6.2.У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО, практичний семінар з організацією тематичних відкритих уроків, позакласних заходів.

6.3.Засідання МО вчителів оформляється у вигляді протоколів. В кінці навчального року методична рада аналізує роботу МО і приймає на зберігання план роботи, зошит протоколів засідань МО, звіт про виконану роботу.

7. Документація МО вчителів математики,фізики та інформатики

7.1. Положення про МО.

7.2. Аналіз роботи за попередній рік.

7.3. План роботи на рік.
7.4. Протоколи засідань.

7.5. Банк даних про вчителів:якісний та кількісний склад.
7.6. Інструктивно-методичні документи.
7.7. Методична база доробків учителів МО.

8. Керівництво діяльністю МО

8.1. Керівництво діяльністю МО здійснює заступник директора з НВР відповідно до планів методичної роботи та внутрішкільного контролю

Категорія: МО вчителів математики | Додав: Галочка
Переглядів: 257 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar