Lorem ipsum
Class aptent taciti sociosqu ad litora
Головна » Файли » МО вчителів » МО вчителів початкових класів

План роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів та вихователя ГПД
10.02.2016, 16:07

                                                                      Затверджено

                                  на засіданні методичної ради

                                          протокол № __  від  ___________

                                                       директор школи           В.М.Рубаха

 

        Полицька загальноосвітня школа I-IIIступенів

Володимирецької районної ради Рівненської області

                   

                               План роботи

      методичного об'єднання

     вчителів початкових класів

          та вихователя ГПД

            на 2015-2016 н.р.

                                 

                                     Керівник методичного об'єднання

                                    Бокій Наталія Василівна

                                   спеціаліст II категорії

 

     

1. Підвищення якості освіти:

а) активне використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій;

б) зменшення надмірного інтелектуального, емоційного та нервового навантаження учнів;

в) аналіз можливостей запровадження нових навчально-методичних комплектів;

г) розробка тестових програм початкової школи для різних категорій учнів.

2. Підвищення якості викладання:

а) удосконалення педагогічної майстерності;

б) узагальнення й поширення досвіду вчителів із застосування особистісно-орієнтованих підходів до НВП;

в) проектування уроку з урахуванням особистісно-орієнтованих підходів.

3. Удосконалення виховного процесу, спрямованого на зміцнення духовних та моральних цінностей і патріотизму:

а) розвиток співпраці вчителів, учнів та батьків;

б) формування позитивного ставлення до навчання в школі, до однолітків, до вчителів та до самих себе;

в) збагачення змісту форм і методів позаурочної діяльності, спрямованих на активізацію життєдіяльності шкільного колективу;

г) залучення батьків до співпраці.

 

 

 

 

 

 

« Створення умов для розвитку особистого творчого потенціалу шляхом формування інноваційного простору навчального закладу »

 

 

« Формування здоров'язбережувальної компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій »

 

 

      « Інтерактивні технології навчання в початкових класах »

 

 

 

 

 

                        I засідання

Тема.  Особливості організації  навчально-виховного процесу в   початкових   класах у 2015-2016 навчальному році.

Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання  за 2014-2015 навчальний рік та затвердити план роботи на 2015-2016 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити.

Дата проведення. Вересень 2015р.

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Відповідаль-

ний

1.

Вступ. Аналіз роботи методичного об’єднання за 2014-2015 навчальний рік.

звіт голови

МО

Бокій Н,В,.

2.

Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2015-2016 н.р.

обговорення членами МО

Бокій Н. В.

3.

Опрацювання інструктивно-методичного листа «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2015-2016 н.р.»

Опрацювання  змісту  нового Державного стандарту, нових програм початкової освіти; інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки , молоді і спорту України, об’єктів, функцій  , видів контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів

обговорення

інформація

ЗДНВР

Лещенко Л.М.

4.

Ознайомлення з плануванням навч.-виховної роботи  на новий навчальний рік

обговорення членами М О

Бокій Н. В,.

5

Аналіз навчальних програм, підручників, зошитів, посібників для початкової школи.

Обмін думками

Дукач О. О

Папежук Н.

6

Експрес - огляд: « Перший урок» . Методичні рекомендації до проведення Першого уроку.

 

 

ЗДВР

Лесько Р.В.

7.

1.Організація навчально – виховного процесу

в першому класі у 2015 – 2016 н.р.

інформація

 

 

Голуб М.І.

 

 

 

Завдання членам методоб'єднання: опрацювати іструктивно - методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової освіти; аналізувати  вимоги  нового Державного стандарту, зробити огляд періодичних видань; методичні рекомендації до проведення Першого уроку.  Забезпечити умови для адаптації першокласників до шкільного життя.                              

                                  ІІ засідання   

Тема. Адаптація першокласників. Інтерактивні методи у структурі уроку з використанням здоров’язберігаючих технологій.

Мета. Актуалізувати питання адаптації першокласників до навчання в школі, про використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Створити умови для поглиблення знань педагогів щодо використання інноваційних технологій на уроках, удосконалення знань про використання інтерактивних методів роботи у структурі уроку. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення.

Дата проведення.  Листопад 2015р.    

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Відповідальний

1.

Адаптація першокласників. Роль вчителя та практичного психолога у шкільній адаптації учнів

інформування

Психолог Крижанська Н.С.

2.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у ГПД

інформація

Вихователь ГПД

Давидчик Т.В

.

3.

Впровадження здоров’язберігаючих технологій у початковій школі.

доповідь

Папежук Н.М.

4.

Формування здоров’язберігальної компетенції учнів початкових класів.

презентація

Бокій Н.В.

5.

. Відвідування та обговорення відкритого уроку  в 2 класі.

Обговорення

Кулай Г.А.

 

Завдання членам методоб'єднання:

-  Ґрунтовна робота над новим Державним стандартом початкової школи;

 - проаналізувати використання вчителями здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі;

 - опрацювати літературу до теми наступного заняття;

 - підготовка і проведення відкритих уроків.

 

 

 

 

 

                                         ІІІ засідання

Тема. Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом використання інтерактивних технологій  навчання.

Мета.  Актуалізувати питання про використання інтерактивних  технологій  на уроках у початкових класах. Створити умови для поглиблення знань педагогів щодо    використання  інтерактивних технологій  на уроках, удосконалення знань про використання інтерактивних методів роботи у структурі уроку. Розвивати комунікабельність.

Дата проведення. Січень 2015р.

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Відповідальний

1.

Технології інтерактивного навчання

презентація

Бокій Н.В

2

Інтерактивні технології  кооперативного навчання

 

 

інформація

 

Шепеть А.П

 3

Інтерактивні вправи на уроках інформатики

 

Практичне заняття

Будник О.Я

4

Огляд новинок психолого-педагогічної літератури

Бібліографіч

ний огляд фахових видань

Бокій Н.В.

5

Відвідування та обговорення відкритих уроків

Відкритий урок

Обговорення

 

Члени МО

 

Завдання членам методоб'єднання:

 • простежити використання інтерактивних вправ на уроках;
 • створення презентацій в програмі Power Point та використання їх на уроках і в позаурочній роботі з метою підвищення інтересу до навчання
 •  опрацювати літературу до теми наступного заняття.

 

 

 

 

                       ІV засідання

Тема. Формування каліграфічних навичок.

 

Мета. Розширити знання педагогів про особливості навчання каліграфічного письма . Провести огляд зошитів молодших школярів. Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання в поточному навчальному році.

 

Дата проведення. Травень 2015р.

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Відповідальний

1.

Шляхи подолання психологічних бар'єрів під час навчання письма.

 

доповідь

 

Шевня Л.М

2

Нетрадиційний підхід до навчання школярів каліграфічного письма.

 

інформація

 

Назарчук Г.Б.

3

Поради психолога «Підготовка ліворуких дітей до оволодіння графічною навичкою письма».

 

інформування

Психолог Крижанська Н.С.

4

Про стан ведення учнівських зошитів з математики та української мови в

1-4 класах

 

обговорення

інформація

ЗДНВР

Лещенко Л.М.

4

         Відвідування та обговорення відкритих уроків.

Відкритий урок

Обговорення

 

Бокій Н.В.

6

         Творчий звіт вчителів, що атестуються, за методичними  темами.

 

Круглий стіл

Кулай Г.А.

Антонюк Ю.В.

Зелінська Г.А.

Совгуть Л.О.

7

Підготовка і проведення ДПА, звільнення від ДПА

Круглий стіл

Дукач О.О.

Зектер Н.Ю.

8

Аналіз роботи МО учителів початкових класів за 2015 – 2016 н.р.

обговорення

Члени МО

 

 

 

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ В РОБОТІ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО

          ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 

 1. Науково-методичний і психолого-педагогічний супровід навчально-

виховного процесу, використання технологій випереджаючої освіти з

метою стимулювання креативності учнів в школі І-го ступеня.

 1. Системне  відстеження  психолого-педагогічного  статусу  учнів  та

динаміки їх розвитку.

 1. Активне впровадження вчителями інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів.

 

 1. Моніторинг якості навчання та творчої компетентності школярів.

 

 1. Підготовка педагогічних кадрів до творчого використання інноваційних технологій та реалізації завдань креативної освіти.

 

 1. Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я школярів,використання здоров’язберігаючих освітніх технологій.

 

 1. Персоніфікація післядипломної педагогічної освіти вчителів.

 

 

 1. Підвищення професійної та загальнокультурної компетентності вчителів та її впливу на рівень учнівських досягнень..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Науково – методичні проблеми, над якими працюють вчителі МО:

 

ПІБ вчителя

                                                     Проблема

1

Рубаха Віра Миколаївна

 

Розвиток творчого потенціалу молодших школярів

2

Лесько Руслана Василівна

 

Розвиток фізичних здібностей учнів на уроках фізкультури

3

Кулай Ганна Андріївна

Розвиток словесно-логічного мислення, як засіб підвищення ефективності навчання учнів початкових класів

 

4

Будник Олеся

Яківна

 

Використання інтерактивних методів навчання у навчанні молодших школярів

5

Бокій Наталія Василівна

 

Розвиток творчих здібностей школярів шляхом впровадження інтерактивних технологій

6

Дукач Ольга Олександрівна

 

Ігри, цікаві вправи, інтерактивні методи і прийоми, як спосіб підвищення ефективності уроку

7

Сущик Ніна Степанівна

Використання інноваційних технологій під час проведення нестандартних уроків в початкових классах

 

8

Вознюк Тамара Петрівна

 

Здоров'язберігаючі технології в початкових класах

9

Озеруга Наталія Петрівна

 

Творчі завдання як засіб формування інтелектуальної культури молодшого школяра

10

Ланова Лідія Федосіївна

 

Розвиток творчої активності молодших школярів

11

Папежук Ніна Миколаївна

 

Роль гри у навчанні читання молодших школярів

12

Голуб Марія

 Іванівна

 

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках в початкових класах

13

Назарчук Галина Борисівна

 

 

Удосконалення способів розв'язування задач

14

Антонюк Юрій Володимирович

 

Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови в початкових класах

15

Зелінська Ганна Григорівна

 

Розвиток творчих здібностей у молодших школярів на уроках читання

16

Совгуть Лідія Олексіївна

 

Гра, як засіб особистісно-орієнтованого навчання

17

Давидчик Тетяна Василівна

 

Патріотичне виховання молодших школярів в ГПД

18

Килюшик Тетяна Володимирівна

 

Діалогічне мовлення на уроках англійської мови

19

Шепеть Ганна Петрівна

 

Патріотичне виховання молодших школярів

20

Шевня Людмила Миколаївна

 

Алгоритм, як засіб  формування в учнів навичок самостійної роботи

21

Зектер Наталія Юріївна

 

Розвиток креативного мислення в початкових класах

22

Кулай Наталія Сергіївна

 

Розвиток навичок читання англійської мови в початкових класах

23

Матушевська Оксана Володимирівна

 

Проектна технологія на уроках трудового навчання

Категорія: МО вчителів початкових класів | Додав: Галочка
Переглядів: 3045 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 2.0/2
Всього коментарів: 0
avatar