Lorem ipsum
Class aptent taciti sociosqu ad litora
Головна » Файли » МО вчителів » МО вчителів української мови та літератури

Засідання МО
26.01.2015, 15:27

План роботи

МО вчителів української мови та літератури, світової літератури

 

Засідання № 1                                                                                            Вересень 2014 р.

Круглий стіл

Тема. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови, літератури    

          та світової літератури у 2014-2015 н.р.

          Робота з обдарованими дітьми – одна із складових компетентнісної  

          освіти

Мета. Опрацювати методичні рекомендації з української мови, літератури та           світової літератури на 2014-2915 н.р.; удосконалити роботу з обдарованими дітьми

План теоретичної частини

1.У навчально-виховному процесі з української мови, літератури та світової літератури керуватися такими нормативними документами та рекомендаціями:

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти в освітній галузі «Мови і літератури» (затв. постановою Кабміну України від 23 листопада 2011 р. № 1392);
 • «Педагогічні особливості навчання учнів у 6-х класах» Дод.1 до листа МОН України від 01.07.2014 р. №1/9-343;
 • методичні рекомендації з української мови та літератури на 2014-2015 н.р. (дод. 3 до листа МОН України від 01.07.2014 р. №1/9-343);
 • листи МОНУ: від 01.08.2014 р. № 1/9-388 «Про проведення Першого уроку у 2015-2015 н.р.» та від 13.08.2014 р. №1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»;
 • рекомендації методиста кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського ОІППО М.Піддубного щодо організації методичного забезпечення та вивчення української мови та літератури в 2014-2015 н.р.;
 • дані методичні рекомендації КНМУ «Володимирецький РМК».

2. Взяти до уваги, що зразок заповнення сторінок журналу з української мови, літератури та світової літератури, а також перелік головних вимог щодо виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української літератури, особливостей проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливість оформлення зошитів з предмета поданого в методичному листі МОН України від 21.08.2010 р. № 1/9-580.

3. Продовжити роботу над зміцненням навчально-методичної бази кабінетів української мови та літератури, наповнювати їх відповідно до Положення, удосконалювати умови для використання ІКТ.

4. Активізувати та осучаснити форми позакласної роботи з української мови та літератури, зокрема проведення предметних тижнів.

5. Проаналізувати якість знань у минулому навчальному році (результати директорських контрольних робіт, результати ЗНО та ДПА).

6. Розглянути календарно-тематичні плани з української мови, літератури та світової літератури (5-11 клас).

 

 

Практична частина

 1. Підготовка та обговорення матеріалів до конкурсу знавців рідної мови та до І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.
 2. Визначити методи і форми роботи з обдарованими дітьми та проведення шкільної предметної олімпіади; підготувати план підготовки школярів до мовно-літературних конкурсів.
 3. Підготувати літературну композицію до Дня української писемності та мови.
 4. Випускати стінгазету.
 5. Продовжити складання картотеки.

Опрацювати літературу

1.Аврамено О Нові підходи до власного висловлювання учнів //Укр. мова і літ. в суч. школі. 2013, №2;

2. Бєлякова Л. Твір сучасного старшокласника: вимоги, рекомендації, типові помилки //Укр. мова і літ. в суч. школі 2013, № 1;

3. Бєлякова Л. Учнівський твір – вінець роботи учня і вчителя, вияв переконань старшокласника //Укр.мова і літ.в суч. школі. 2013, №2;

4. Головко А. Робота з обдарованими дітьми на уроках мови та літератури, на заняттях і в позаурочний час //Укр.мова та літ./Шкіл.світ 2012, № 10;

5. Голуб Н. Методичні рекомендації щодо навчання укр..мови в умовах компетентнісного підходу //Дивослово. 2013, № 9;

6. Кідалова Н.О. Обдарованість у контексті шкільної філологічної освіти //Вивч.укр. мови та літ./Основа. 2013, №22-24;

7. Кідалова Н.О. Критичне мислення: методика розвитку (робота з обдарованими дітьми) //Вивч.укр.мови та літ./Основа. 2013, № 12

8. Лукашенко С, Ложкіна І Усний твір-опис процесу праці в художньому стилі./Інтегрований урок укр..мови та труд.навч. 7 кл.//Укр.мова і літ. в суч. школі. 2012, №11-12;

9. Омельченко В.С. Плекаймо творчу особистість учня. Із досвіду вчителя-словесника //Вивч.укр.мов. та літ./Основа. 2012, №3;

10. Павлів І. Новий вид учнівської творчості //Дивослово. 2013, № 7-8;

11. Переверзєва Н. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках укр.мови та літ. //Укр.мова та літ./Шкільний світ. 2013, № 3;

12. Толстая Т. Особливості побудови опису пам’ятки історії та культури. Усний твір-опис пам’ятки //Укр.мова та літ.в суч.школі. 2013, № 12;

13. Тутецька О. Особливості побудови опису предмета. Усний твір-опис предмета. 5 кл. //Укр.мова та літ./Шкіл.світ. 2012, № 23—24;

14. Хом’як І.М. Класифікаційний аналіз уроків мови //Укр.мова і літ.в суч.школі. 2012, №10

Засідання № 2                                                                                            Грудень 2014 р.

Панорама педагогічних ідей

Тема. Формування в учнів мотивації навчання як запорука формування стійких навчальних компетентностей. Сучасні підходи до літератури рідного краю

Мета. Формувати в учнів мотивацію навчання як запоруку формування стійких навчальних компетентностей. Використовувати сучасні підходи до літератури рідного краю.

Теоретична частина

1.Мотивація навчання – запорука формування стійких навчальних компетентностей. 

 •  

2. Сучасні підходи до літератури рідного краю.

                                                                                                                                 Г.Килюшик

3. Огляд методичних новин. Сторінками фахових журналів.

                                                                                                                                 З.Яким’юк

4. Підсумки олімпіади та конкурсів з української мови та літератури.

                                                                                                                                 Г.Килюшик

Практична частина

1.Мультимедійна презентація. Графічні організатори на уроках літератури рідного краю.

 •  

2. Урок літератури рідного краю в 9-11-х кл. (фрагменти)

                                                                                                          Г.Килюшик, О.Красненко

3. Інтегрований урок української та світової літератури (11 клас)

                                                                                                          В.Васьків, Г.Килюшик

4. Обмін досвідом: формування в учнів мотивації навчання.

Опрацювати літературу

1.Аношкіна Г. Формування в учнів бажання і вміння вчитися //Укр.мова і літ.в суч.школі. 2012, № 10;

2.Бурлакова О.В. Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках словесності //Вивч.укр.мови та літ./Основа. 2013, № 16—18;

3.Дубровський Р. Релігійна віра як джерело творчості Г.Гордасевич //Укр.мова і літ.в суч.школі. 2013, № 12;

4. Івасюк Т.В. Система взаємозв’язаного вивчення творів української і світової літератур //Вивч.укр.мови і літ./Основа. 2013, № 32;

 

Засідання № 3                                                                                            Лютий 2015 р.

Методичний семінар

Тема. Вибір оптимальних форм і методів навчання – запорука раціонального використання уроку. ОЗОН – технологія на уроках української мови, літератури та світової літератури.

 

Мета. Зробити огляд оптимальних форм і методів навчання як засіб раціонального використання уроку, шляхи удосконалення уроку завдяки впровадженню особистісно зорієнтованої системи навчання і виховання.

 

Теоретична частина

 

1.Теоретичні засади методики навчання української мови, літератури та світової літератури.

                                                                                                                      О.Красненко

 2.ОЗОН на уроках української мови, літератури і світової літератури.

                                                                                                                      С.Мельник

3.Метод проектів на уроках світової та української літератури.

                                                                                                                      В.Вознюк

4.Підготовка до організації проведення тижня з української мови та літератури. Форми і методи позакласної роботи з української мови, літератури та світової літератури.

                                                                                                                      Члени МО

Практична частина

1.Аналіз якості знань, навичок учнів з української мови, літератури та світової літератури шляхом контрольних тестових завдань за І семестр.

                                                                                                                      Члени МО

2.Мультимедійна презентація «Графічні організатори на уроках української літератури»

                                                                                                                      С.Мельник

3.Фрагменти нестандартних уроків у 6-му класі

                                                                                                                      З.Яким’юк

4.Інтерактивні технології на уроках з нестандартними формами організації навчання у 9 – 11 –му класі (фрагменти).

                                                                                              В.Васьків, Г.Килюшик, О.красненко

5.Обмін досвідом про форми, методи та прийоми роботи з обдарованими учнями (кожен учитель ділиться своїми педагогічними знахідками). Елементи тренінгу на уроках української мови

                                                                                                                      Члени МО

Опрацювати літературу

1.Дідух Г. Позакласне читання: творчість Ліни Костенко (моделі уроків) //Дивослово. 2013, № 2;

2.Какалюк О.Л. Навчальні проекти на уроках української мови та літератури. //Вивч.укр.мов. та літ./Основа. 2013, №27;

3.Копусь О. Функціонуванняметодів навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів //Укр.мова і літ.в суч.школі. 2012, №11—12;

4.Котіш О.І. Компаративний аналіз художнього твору в контексті української та світової літератур //Вивч.укр.мов. та літ./Основа. 2013, №32;

5.Леонова Н. Тренінг як засіб формування комунікативної компетенції та мовленнєвої активності учнів //Укр.мова та літ./Шкіл.світ. 2014, №1;

6.Молчанова М.В. Метод інтелект-карт на уроках мови та літератури //Вивч.укр.мов.та літ./Основа. 2013

7.Нестеренко О.В., Римар С.А. Використання інтерактивних технологій на уроках з нестандартними формами організації навчанн //Вивч.укр.мов.та літ./Основа. 2013, №34—36;

8.Омельчук С. Учнівське лінгвістичне дослідження як ефективний засіб формування дослідницької компетентності //Укр.мов.і літ. в суч.школі. 2013, №12;

9.Пентилюк М. Теоретичні засади методики навчання української мови //Укр.мов і літ.в суч.школі. 2013, №5;

10.Приходченко К.І., Кайокіна А.Г. Метод проектів як розвивальний засіб у творчому освітньо-виховному середовищі закладів гуманітарного профілю //Вивч.укр.мов. та літ./Основа. 2013, №2;

11.Смирнова Н. Інноваційні системи навчання на уроках української мови //Укр.моваі літ.в суч.школі. 2013,  №12;

12.Телішевська Л. Веб-квест як одна з форм організації проектної діяльності учнів на уроках словесності //Укр.мова та літ./Шкіл.світ.т 2012, №23—24;

13.Фасоля А.М. Літературно освітні компетенції, знання і навички //Укр.літ.в загальноосвітній школі. 2012, №6—7;

14.Ясак Т. Особливості застосування електронних засобів на уроках української мови в 9-му класі //Укр.мова і літ.в суч.школі. 2013, №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання №4                                                                                                         Травень 2015 р.

 

Заняття в дидактичній майстерні

 

Тема. Підсумок роботи вчителів української мови, літератури та світової літератури протягом 2014-2015 н.р. Реалізація діяльнісного принципу в організації навчально-виховного процесу з української мови та літератури.

Мета. Проаналізувати роботу вчителів української мови, літератури та світової літератури: успіхи-недоліки та реалізацію діяльнісного принципу в організації навчально-виховного процесу з української мови, літератури та світової літератури

Теоретична частина

 1. Звіт про проведення тижня української мови та літератури.

О.Красненко

 1. Організація повторення навчального матеріалу.

Члени МО

 1. Підготовка до ЗНО

Г.Килюшик

 1. Звіт вчителів про виготовлення дидактичного матерілу з української мови та літератури.

                                                                           Члени МО

 1. Звіт про роботу факультативів та спецкурсів.

                                                                           Члени МО

 1. Звіт голови МО про роботу протягом навчального року,  оцінка його діяльності, досягнень та недоліків і визначення удосконалення роботи МО на наступний рік.

                                                                           Г.Килюшик

 1. Звіт про участь у районному етапі традиційних літературно-мистецьких заходів з української мови та літератури

                                                                           Голова МО

Практична частина

Кожен  з членів МО   демонструє   виготовлення   різнорівневих дидактичних матеріалів з української мови та літератури для 5-11 класів.

Опрацювати літературу

 1. Крайня М.І., Данилова О.П. Урок – основна форма організації навчання. Методичний тренінг// Вивчаємо українську мову та літературу. 2010, № 27 (247), с. 10-15.
 2. Семенів Л.М. Комп’ютерні технології на уроках української мови та літератури// -- 2010, № 2, с.2-5.
 3. Хом’як І. Класифікаційний аналіз уроків мови// Українська мова й література в сучасній школі. – 2012, № 10
 4. Авраменко О. Нові підходи до оцінювання власного висловлювання учнів// Українська мова й література в сучасній школі. – 2013, № 2.
Категорія: МО вчителів української мови та літератури | Додав: Галочка
Переглядів: 1480 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
avatar